Sfairadora

rtxt_set_cell_text

var_txt <- rtxt_set_cell_text(text, tbl_handle, řádek, buňka, cell_text)
Nastaví obsah dané buňky textové tabulky.

Parametry

var_txt
text (l-hodnota typu Rich_text) obsahující tabulku.
tbl_handle
handle tabulky – hodnota identifikující tabulku v rámci textu. Zjistí se funkcemi rtxt_firts_table a rtxt_next_table. Parametr je typu Int, funkci však nesmí být předána jiná hodnota, než vrácená některou z uvedených funkcí.
řádek
index řádku tabulky. Řádky jsou indexovány od 0.
buňka
index buňky v řádku tabulky. Buňky jsou indexovány od 0.
cell_text
text typu Rich_text, který má být nastaven jako obsah buňky.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný text.
Pokud je index mimo povolený rozsah, výsledkem je chyba.

Viz též