Sfairadora

rtxt_row_info

rtxt_row_info(text, tbl_handle, řádek)
Zjistí informace o daném řádku textové tabulky.

Parametry

text
text (typ Rich_text) obsahující tabulku.
tbl_handle
handle tabulky – hodnota identifikující tabulku v rámci textu. Zjistí se funkcemi rtxt_firts_table a rtxt_next_table. Parametr je typu Int, funkci však nesmí být předána jiná hodnota, než vrácená některou z uvedených funkcí.
řádek
index řádku tabulky. Řádky jsou indexovány od 0.

Výsledek

Struktura Row_info.
Pokud je index mimo povolený rozsah, výsledkem je chyba.

Viz též