Sfairadora

  • Referenční příručka

rtxt_first_table

rtxt_first_table(text)
Vrátí handle první tabulky obsažené v textu předaném parametrem text typu Rich_text. Handle je hodnota, která identifikuje tabulku v rámci textu (typ Int). Na základě handlu lze provádět s tabulkou další operace (např. funkce rtxt_row_count, rtxt_set_cell_text a další.).
Pokud v textu není obsažena žádná tabulka, výsledkem je chyba. Tuto skutečnost lze ošetřit pomocí konstrukce try.
Pokud je text uložen v proměnné (či datové položce), handle přestane být platný změněním obsahu proměnné.

Viz též