Sfairadora

rpf_get_spacing_mode

rpf_get_spacing_mode(rpf)
Zjistí hodnotu atributu režim řádkování z odstavcového formátu rpf (typ Rich_pformat). Výsledek je hodnota Int|None – jedna z konstant režim řádkování. Konkrétní výška řádku je spoluurčena atributem rpf_get_spacing_size.