Sfairadora

rpf_get_indent_top

rpf_get_indent_top(rpf)
Zjistí hodnotu atributu odsazením před odstavcem odstavce z odstavcového formátu rpf (typ Rich_pformat). Výsledek je hodnota Int|None. Hodnota je ve dvacetinách bodu (twip).