Sfairadora

rpf_get_flow_keep_with_previous

rpf_get_flow_keep_previous(rpf)
Zjistí hodnotu atributu nedělit stránku před odstavcem z odstavcového formátu rpf (typ Rich_pformat). Výsledek je hodnota Int|None – jedna z konstant přepínačů formátů.