Sfairadora

rpf_get_flow_keep_together

rpf_get_flow_keep_together(rpf)
Zjistí hodnotu atributu nedělit stránku uvnitř odstavce z odstavcového formátu rpf (typ Rich_pformat). Výsledek je hodnota Int|None – jedna z konstant přepínačů formátů.