Sfairadora

rpf_get_bg_style

rpf_get_bg_style(rpf)
Zjistí hodnotu atributu styl vzorku pozadí z odstavcového formátu rpf (typ Rich_pformat). Výsledek je hodnota Int|None – jedna z konstant pro styl vzorku pozadí. Barva vzorku je určena atributem rpf_get_bg_fcolor, barva jeho pozadí atributem rpf_get_bg_bcolor.