Sfairadora

rpf_get_bg_fcolor

rpf_get_bg_fcolor(rpf)
Zjistí hodnotu atributu barva vzorku pozadí z odstavcového formátu rpf (typ Rich_pformat). Výsledek je hodnota Color|None.
Barva vzorku je použita pouze v případě, že styl vzorku pozadí (rpf_get_bg_style) není RPF_BG_SOLID.