Sfairadora

rpf_get_align

rpf_get_align(rpf)
Zjistí hodnotu atributu zarovnání z odstavcového formátu rpf (typ Rich_pformat). Výsledek je hodnota Int|None – jedna z konstant pro zarovnání. Pro zarovnání odstavců jsou přípustné pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER, ALIGN_RIGHT a ALIGN_BLOCK.