Sfairadora

  • Referenční příručka

rpf_flow_start_new_page

rpf_flow_start_new_page(hodnota)
Vytvoří formát odstavců s atributem umístit odstavec na novou stránku nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant přepínačů formátů.