Sfairadora

rpf_flow_no_widow_orphan

rpf_flow_no_widow_orphan(hodnota)
Vytvoří formát odstavců s atributem zabránit vzniku osamocených řádků nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant přepínačů formátů. Za osamocené řádky se považuje první či poslední řádek oddělený od odstavce na samostatné strance.