Sfairadora

rpf_flow_keep_with_previous

rpf_flow_keep_previous(hodnota)
Vytvoří formát odstavců s atributem nedělit stránku před odstavcem nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant přepínačů formátů.