Sfairadora

  • Referenční příručka

rpf_bg_style

rpf_bg_style(hodnota)
Vytvoří formát odstavců s atributem styl vzorku pozadí nastavenou podle parametru hodnota – jedna z konstant pro styl vzorku pozadí. Barva vzorku je určena atributem rpf_bg_fcolor, barva jeho pozadí atributem rpf_bg_bcolor.