Sfairadora

  • Referenční příručka

rpf_bg_fcolor

rpf_bg_fcolor(barva)
Vytvoří formát odstavců s barvou vzorku pozadí nastavenou podle parametru barva (typ Color). Barva vzorku se použije pouze v případě, že styl vzorku pozadí (rpf_bg_style) není RPF_BG_SOLID.