Sfairadora

rpf_align

rpf_align(hodnota)
Vytvoří formát odstavců s atributem zarovnání nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant pro zarovnání. Pro zarovnání odstavců jsou přípustné pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER, ALIGN_RIGHT a ALIGN_BLOCK.