Sfairadora

rotr

x rotr n
Bitová rotace směrem k nižším řádům (vpravo). Parametr x je rotovaná hodnota – některý z celočíselných typů (Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword). Parametr n udává o kolik bitů se má hodnota posunout. Rotace se provádí tak, že se bity posunou o n pozic směrem k nižším řádům a bity, které dole „vypadli“ se opět vsunou do uvolněných vyšších řádů
Výsledek je typu parametru x.

Viz též