Sfairadora

Výsledek funkce

Výsledkem funkce zapsané v Enki je prostě hodnota, kterou vrací výraz užitý k zápisu funkce. V běžném případě několika výrazů oddělených středníkem je to hodnota posledního. K dispozici je však i příkaz
return hodnota
který vyhodnocování funkce ukončí a vrátí danou hodnotu jako výsledek. Pokud se hodnota neuvede, vrací se hodnota NONE.
Vzhledem k výše uvedenému však není třeba na konci funkce užívat tento příkaz, stačí uvést pouze hodnotu, která má být výsledkem.