Sfairadora

replace

replace(str1, pos, str2)
var_str <- replace(pos, str2)
První varianta nahradí znaky v řetězci str1 na pozici pos řetězcem str2. Změněný řetězec vrátí jako výsledek. Parametr str1 zůstane nezměněn. Druhá varianta nahradí znaky řetězce v proměnné (či datové položce) var_str na pozici pos řetězcem str2, tj. změní obsah proměnné var_str. Pokud je pozice pos záporná nebo větší než délka řetězce str1, výsledkem je chyba.

Parametry

str1
Binary, String, Text nebo Rich_string.
var_str
proměnná typu Binary, String, Text nebo Rich_string.
pos
pozice, od které se znaky nahrazují. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek řetězce str1 resp. var_str.
str2
řetězec, jímž se znaky nahrazují. Typ: Char nebo String. Pokud je str1 typu Text, může být i typu Text. Pokud je str1 typu Rich_string, může být i typu Rich_string. Pokud je str2 typu Binary, musí být rovněž typu Byte nebo Binary.

Výsledek

První varianta vrací výsledný řetězec, který je stejného typu, jako parametr str1.
Druhá varianta vrací l-hodnotu odkazující na měněnou var_str.

Viz též