Sfairadora

read_rtf

read_rtf(f)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Předpokládá se, že je otevřen textový soubor a ukazovátko je nastaveno na začátku kódu RTF. Funkce načte kód RTF, dekóduje jej a vrátí jako hodnotu Rich_text. Ukazovátko se posune za konec kódu RTF. Konec kódu RTF se určí podle poslední uzavírající složené závorky.
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též