Sfairadora

read_block

read_block(f, velikost)
read_block(f, velikost, var_rd)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Předpokládá se, že soubor je otevřen pro čtení. Funkce načte ze souboru počet bajtů (znaků) udaný parametrem velikost (typ Int) a posune ukazovátko souboru o načtený počet bajtů. Načtená data vrátí jako typ Binary. Pokud je zadán parametr var_rd, musí jít o proměnnou typu Int. Funkce do ní uloží skutečně načtený počet bajtů (znaků). Pokud je skutečně načtený počet bajtů 0, byl dosažen konec souboru. Pokud není zadán parametr var_rd a v souboru již nezbývá požadovaný počet bajtů, výsledkem je chyba. I v tom případě je ukazovátko souboru posunuto.
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.
Zadat zápornou velikost je chyba.

Viz též