Sfairadora

read_all

read_all(f)
read_all(fname)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Alternativně lze zadat název souboru fname (typ String). Funkce načte obsah souboru a vrátí jej jako typ Binary.
Pokud je parametr typu File, předpokládá se, že jde o soubor otevřený pro čtení. Funkce pak čte obsah od pozice ukazovátka souboru. Při návratu je ukazovátko posunuto na konec souboru.
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též