Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_vpos

rcf_vpos(hodnota)
Vytvoří formát znaků s vertikálním posunem základní linky nastaveným podle parametru hodnota (typ Int). Hodnota je v polovinách bodu. Kladné hodnoty posunují nahoru, záporné dolů.