Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_supersub

rcf_supersub(hodnota)
Vytvoří formát znaků s atributem horní/dolní index nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant pro horní a dolní index.