Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_strike

rcf_strike(hodnota)
Vytvoří formát znaků s atributem přeškrtnuté písmo nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant přepínačů formátů.