Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_outline

rcf_outline(hodnota)
Vytvoří formát znaků s atributem obrys nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant přepínačů formátů. Formát znaků obrys současná implementace Sfairadory nevykresluje. Atribut je zahrnut jen z důvodů kompatibility s formátem RTF.