Sfairadora

rcf_get_supersub

rcf_get_supersub(rcf)
Zjistí hodnotu atributu horní/dolní index ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None – jedna z konstant pro horní a dolní index nebo NONE.