Sfairadora

rcf_get_size

rcf_get_size(rcf)
Zjistí hodnotu atributu velikost písma ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None. Hodnota je v polovinách bodu – tj. má-li písmo běžnou velikost 10, je zadána hodnota 20.