Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_get_shadow

rcf_get_shadow(rcf)
Zjistí hodnotu atributu stín ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None – jedna z konstant přepínačů formátů nebo NONE.
Formát znaků stín současná implementace Sfairadory nevykresluje. Atribut je zahrnut jen z důvodů kompatibility s formátem RTF.