Sfairadora

rcf_get_scaps

rcf_get_scaps(rcf)
Zjistí hodnotu atributu kapitálky ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None – jedna z konstant přepínačů formátů nebo NONE.
Kapitálky se vykreslují jako velká písmena abecedy velikosti malých písmen.