Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_get_lang

rcf_get_lang(rcf)
Zjistí hodnotu atributu jazyk ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None – jedna z konstant jazyků nebo NONE.