Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_get_kerning

rcf_get_kerning(rcf)
Zjistí hodnotu atributu minimální výška písma pro párování znaků ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None.
Hodnota je v polovinách bodu. Párováním znaků se rozumí horizontální posunutí určitých znaků (např. VA) tak, aby se jejich rozestupem zohlednil jejich tvar. Tato funkce se bude při vykreslování užívat pro znaky s velikostí písma nad zadanou hodnotou.