Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_get_italic

rcf_get_italic(rcf)
Zjistí hodnotu atributu kurzíva ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None – jedna z konstant přepínačů formátů nebo NONE.