Sfairadora

rcf_get_ext_data

rcf_get_ext_data(rcf)
Zjistí rozšiřující data stylu z formátu znaků rcf (typ Rich_cformat). Výsledkem je sekvence Seq(Cstyle_ext). Pokud formát nemá rozšiřující data stylu nevrací hodnotu NONE, ale prázdnou sekvenci. Pro bližší informace viz popis u funkce rcf_ext_data.