Sfairadora

rcf_get_expand

rcf_get_expand(rcf)
Zjistí hodnotu atributu rozteč znaků ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None.
Hodnota je zadána v dvacetinách bodu (twip). Záporná hodnota indikuje smrštění znaků.