Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_get_code_page

rcf_get_code_page(rcf)
Zjistí hodnotu atributu kódová stránka ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None. (Např. 1250 – střední Evropa, 1252 – západní Evropa atd.)