Sfairadora

rcf_get_caps

rcf_get_caps(rcf)
Zjistí hodnotu atributu všechny písmena velká ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None – jedna z konstant přepínačů formátů nebo NONE.