Sfairadora

rcf_fcolor

rcf_fcolor(barva)
Vytvoří formát znaků s barvou písma nastavenou podle parametru barva (typ Color).