Sfairadora

rcf_ext_data

rcf_ext_data(hodnota)
Vytvoří formát znaků s rozšiřujícími daty stylu nastaveným podle parametru hodnota (typ Seq(Cstyle_ext)). Sfairadora umožňuje k textovým stylům definovat rozšiřující data, která lze zadat touto funkcí. V současné implementaci existuje jediný styl připouštějící rozšiřující data a to styl s názvem „hyperlink“. Rozšiřující data jsou v tomto případě řetězec (String) obsahující URL cíle hypertextového odkazu.
Parametr hodnota má tedy formu posloupnosti dvojic – název stylu a jemu příslušná data. Tato funkce však do formátu nevloží odkaz na styl, pouze rozšiřující data stylu, která bez vlastního stylu nemají žádný význam. Odkaz na styl je třeba k formátu připojit funkcí rcf_style.
Příklad:
var Rich_cformat rcf = rcf_style("hyperlink") |
rcf_ext_data({{style: "hyperlink",
ext_type: Url,
ext_data: "http://www.diotima.eu"}});
var Rich_string dlink = set_cformat("Diotima", rcf);
Tento příklad vytvoří proměnnou dlink obsahující formátovaný řetězec s hypertextovým odkazem na stránky společnosti Diotima.

Struktura Cstyle_ext

struct(String style,
Data_type ext_type,
Union ext_data)
Složka style určuje styl, k němuž se rozšiřující data váží, složka ext_type určuje typ data příslušejících ke stylu, složka ext_data jsou vlastní data. Pokud jsou data ext_data zadána, musejí být typu ext_type.

Viz též