Sfairadora

rcf_bcolor

rcf_bcolor(barva)
Vytvoří formát znaků s barvou pozadí nastavenou podle parametru barva (typ Color).