Sfairadora

pull

pull(seq, var_elem)
var_seq <- pull(var_elem)
Odstraní první prvek sekvence a uloží ho do proměnné var_elem. První varianta odstraňuje prvek ze sekvence seq, tento parametr však nechá beze změny, výslednou upravenou sekvenci vrátí jako výsledek. Druhá varianta upravuje na místě hodnotu proměnné či datové položky var_seq. Odstraněný prvek se uloží do proměnné (či datové položky) určené l-hodnotu var_elem. Typ této proměnné musí být shodný s typem prvku sekvence.

Výsledek

První varianta vrací výslednou sekvencí, která je stejného typu, jako parametr seq.
Druhá varianta vrací l-hodnotu odkazující na proměnnou var_seq.
Pokud je sekvence prázdná, je výsledkem chyba.

Viz též