Sfairadora

print

print(text)
print(text, název_tiskárny)
print(text, dialog)
Vytiskne na tiskárně formátovaný text (typu Rich_text) zadaný parametrem text. Pokud je zadán parametr dialog (typu Bool) a je nastaven na TRUE, před tiskem je zobrazen standardní dialog Windows umožňující vybrat tiskárnu a nastavit parametry tisku. Pokud je parametr dialog nastaven na FALSE, provede se přímo tisk na standardní tiskárně se standardním nastavením. Pokud parametr není zadám, předpokládá se hodnota TRUE. Pokud je zadána parametr název_tiskárny (typ String), určuje tiskárnu, kam se má tisknout.