Sfairadora

Formát odstavců

Funkce popisované v této kapitole slouží k práci s formátem odstavců, tedy typem Rich_pformat. Tento typ se používá ve formátovaném textu (Rich_text) k určování formátu znaků.
Jednotlivé atributy formátu odstavce jsou popsány u nástrojového okna formátu odstavců a u definičního typu Rich_pformat_def.)
Způsob nakládání s atributy formátu odstavce je analogický formátu znaků.

Funkce konstrukce formátu odstavců

Funkce analýzy formátu odstavců

Funkce nastavování a zjišťování formátu odstavců

●
pformat