Sfairadora

Disjunkce

x | y
Výpočet logické disjunkce (operace „nebo“). Parametry mohou být buď Bool, nebo celočíselné typy (Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword). U typu Bool je výsledek TRUE, pokud je aspoň jeden parametr TRUE, jinak je výsledek FALSE. U celočíselných typů se operace provede po bitech – bit výsledku je 1, pokud je bit aspoň jednoho parametru 1, jinak 0.