Sfairadora

open_url

f <- open_url(url)
f <- open_url(url, uživatel)
f <- open_url(url, uživatel, heslo)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Funkce otevře zdroj z internetu na základě předaného URL. V případě potřeby lze zadat uživatelské jméno a heslo (všechny parametry jsou typu String).

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na proměnnou f. Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Příklady

Načtení obrázku z internetu:
var File f;
f <- open_url( „http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Hradschin_Prag.jpg“);
var Bitmap bmp = read_binary(f, Bitmap);
Načtení webové stránky:
var File f;
f <- open_url(„http://www.wikipedia.org“);
var Text web = read_text(f);

Viz též