Sfairadora

open_program

f <- open_program(složka, příkaz, příznaky)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Funkce spustí program určený parametrem příkaz (typ String) a přesměruje jeho standardní vstup a/nebo výstup do souboru f.
Parametr složka (typ String) určuje složku, ve které se má příkaz spustit. Složka nemusí být určena (lze zadat prázdný řetězec), potom se program spustí ve složce, ve které je spuštěna Sfairadora.
Parametr příznaky (konstanty otvírání a vytváření souboru) může nabývat hodnot FILE_OPEN_READ, FILE_OPEN_WRITE nebo jejich kombinace. Pokud je zadán FILE_OPEN_READ, je přesměrován standardní výstup programu. Pokud je zadán FILE_OPEN_WRITE, je přesměrován standardní vstup.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na proměnnou f. Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Příklady

Výpis obsahu hlavní složky disku C:
var File f;
f <- open_program("c:\", "cmd.exe /c dir", FILE_OPEN_READ|FILE_OPEN_WRITE);
var Text dir = read_text(f);

Viz též