Sfairadora

  • Referenční příručka

open

f <- open(název)
f <- open(název, příznaky)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Funkce otevře soubor zadaného názvu. Soubor zadaného názvu již musí existovat. Pokud jsou zadány příznaky, jde o kombinaci hodnot pro otvírání a vytváření souboru. Pokud parametr není zadán, použije se konstanta FILE_OPEN_READ.
Příznakem FILE_OPEN_ATOMIC lze otevřít soubor pro atomickou úpravu – data nejsou do souboru skutečně zapsána, dokud není zavolána funkce close. Dokud není soubor uzavřen, lze rovněž zavolat funkci abort, která odstraní všechny provedené změny a zavře soubor. Pokud je proměnná typu File zničena, aniž by byl soubor zavřena, jsou změny odstraněny (jako by byla zavolána funkce abort). To může být výhodné při ošetření chyb – pokud je funkce přerušena výskytem hodnoty typu Error, jsou zároveň odstraněny všechny změny, které byly provedeny do souborů před zavřením.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na proměnnou f. Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též