Sfairadora

num_to_str

num_to_str(n, báze)
Celočíselnou hodnotu n převede na řetězec. Číslo n může být typu Int, Int64 nebo Qword (ostatní hodnoty se převedou na jeden z těchto typů). Parametr báze určuje číselnou soustavu, ve které se má číslo representovat. Pokud je báze 10, lze ekvivalentního výsledku dosáhnout operátorem přetypování ([String]n). Výsledek je typu String. Pokud není báze v rozmezí 2 až 36, je výsledkem chyba.

Viz též