Sfairadora

Číselné konstanty

Celá čísla

Posloupnost číslic bez mezery se interpretuje jako zápis číselné konstanty. Pokud je zapsaná konstanta menší nebo rovna 2 147 483 647 (maximální hodnoty typu Int), jde o hodnotu typu Int, pokud je menší nebo rovna maximální hodnotě typu Int64, jde o hodnotu tohoto typu, jinak o hodnotu typu Real (v tom případě však dojde ke ztrátě přesnosti reprezentace čísla).

Zápis čísla v jiné než desítkové soustavě

V Enki lze zapisovat čísla i ve dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavě. Číselná soustava se rozlišuje zapsáním 0 (nuly) a jednoho z následujících písmen:
0b nebo 0B
dvojková soustava (např. 0b1001 je 9 desítkově)
0o nebo 0O
osmičková soustava (např. 0o11 je 9 desítkově)
0x nebo 0X
šestnáctková soustava (např. 0x1F je 31 desítkově). Pro zápis šestnáctkových cifer lze použít jak velká písmena AF, tak malá písmena af.
Takto zapsané konstanty jsou typu Dword, případně Qword, pokud by velikost čísla přesáhla maximální hodnotu typu Dword

Reálná čísla

Pokud zápis čísla obsahuje tečku, chápe se jako reálné (desetinné) číslo – typ Real. Zápis 10.0 tedy reprezentuje hodnotu deset typu Real. V zápisu reálných čísel se musí používat jako desetinné znaménko tečka bez ohledu na nastavení dokumentu.
Reálná čísla lze zapisovat též v semilogaritmickém tvaru a to připsáním písmene e nebo E následovaného desítkovým exponentem. Zápis 1.5e6 tedy značí 1.5×106 neboli 1 500 000. Zápis 5e-2 značí 5×10–2 neboli 0.05.