Sfairadora

merge_paths

merge_path(path1, path2)
Pokud cesta path2 není úplná, je doplněna pomocí path1. Tj. path1 je aktuální adresář relativně k němuž se bere path2. Parametr path2 může být neúplná cesta, nebo může případně obsahovat .. nebo ..
Parametry i výsledek jsou typu String.

Viz též